سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا پیروان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
صدرالدین امینی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

کانسار آلونیت سیردان در ۵۵ کیلومتری جنوب غرب منجیل و در شمال و مجاورت روستای سیردان قرار دارد. عمده تشکیلات منطقه سنگهای پالئوژن با ترکیب اندزیتی تا ترای آندزیتی توفی و گدازه ای و تا آندزیت بازالتی است که یک توده اسیدی در آن نفوذ کرده و گدازه های ریولیتی جوانتر برروی این طبقات به صورت دگرشیب جای گرفته است.