سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن مؤید – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
قادر حسین زاده – کارشناس ارشد امور اکتشافات شرکت مسکاو اهر

چکیده:

اسکارن آهن-منگنز تیکمه داش در ۱۰ کیلومتری شهرستان بستان آباد، آذربایجان شرقی قرار گرفته است. منطقه تیکمه داش اغلب به وسیله توف های آهکی ائوسن کهه به صورت پهنه های ایگنمبریتی ظاهر می شوند، پوشیده شده است. در الیگوسن، توده گابرو-دیوریتی به توف های فوق نفوذ کرده و باعث کانی سازی اسکارنی شده است که به صورت ۳ زون درونی، میانی و بیرونی دیده می شود و با نزدیک شدن به توده بر مقدار کانی های منگنز (بیکسبایت) و آهن (هماتیت و مگنتیت) افزوده می شود. مطالعات کانی شناسی و پاراژنز کانی ها، این ویژگی ها را برای این کانسار نشان می دهد. دمای تشکیل?۶۰۰-۴۰۰ ، ۱۰ تا fo2=10 و۱۰ تا fs2=10.