سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم میراعلمی – تهران،دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم، گروه شیمی
قدسی محمدی زیارانی – تهران،دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم، گروه شیمی
علیرضا بدیعی – تهران،دانشگاه تهران،دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

واکنش حلقه زایی دیلز – آلدر از مهمترین واکنش ها در سنتز ترکیب های آلی بشمار می رود . از آنجایی که دیاستروسلکتیویته در محصولات حاصل از این واکنش در سنتز ترکیب های آلی بسیار پر اهمیت است، در این پروژه افزایش دیاستروسلکتیویته این واکنش بر روی ساپورت های نانومتخلخل اصلاح شده با حفره های غیر منظم ( سیلیکاژل اندازه حفره ۶ نانومتر ) و حفره های فوق العاده منظم و سیلندری به شکل کانال های هگزاکونالی ) SBA-15 اندازه حفره ۶ نانومتر ) مورد مطالعه قرار داده شد و نتایج مطلوبی در دیاستروسلکتیویته بدست آمد . ترکیبات نانو حفره سنتزی با طیف FT-IR ، نمودار تغییرات وزن TGA،آنالیزICPو تصاویر TEM شناسایی شد . محصولات واکنش دیلز – آلدر با کروماتوگرافی CG و GC – Mass شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت