سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد چاوشی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مدرس هاشمی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تا به حال کدهای فضا – زمان برای کانالهای بیسیم چند ورودی – چند خروجی (MIMO) فرکانس غیر انتخابی با محوشدگی آرام بصورت گسترده های مورد بررسی قرار گرفته اند . اما در کانال فرکانس انتخابی ، دیاگرام حالت کلی برای بیان کدهای فضا – زمان ارائه نشده است و چنانچه ساختار کلمه کد پیچیده باشد ، ارائه دیاگرام حالت و بررسی عملکرد کد فضا – زمان بسیار مشکل میشود . در این مقاله با ارائه دیاگرام حالت جدید و ساده ای برای کدهای بلوکی فضا-زمان ، بستری لازم برای بررسی عملکرد این کدها در کانال فرکانس انتخابی تک حاملی و شرایطی که فقط گیرنده حداکثر درستنمایی از پارامترهای کانال اطلاع داشته باشد ، فراهم گردیده و نمونه هایی از نتایج بکارگیری این دیاگرام حالت برای بررسی کارآیی کدها اراده می شود .