سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مرتضی کرمی – دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)
رضا حسین پور – استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در مورد معایب، فواید و دلایل اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه بود. به این منظور از بین دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 358 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته به همراه فرم متغیر های جمعیت شناختی (معدل ترم، جنسیت، وضعیت تاهل و موافق یا مخالف بودن در مورد طرح تفکیک جنسیتی) استفاده گردید. یافته های این تحقیق نشان داد که دانشجویان مخالف و موافق و بی نظر، مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، ساختاری و فردی را در مورد معایب، فواید و دلایل اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه اعلام کردند.