سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهتاب رستمی –
شیرین ایرانفر –
ناهید یاری –
ناهید جلیلیان –

چکیده:

تربیت جنسی را می توان کلیه اقداماتی دانست که از دوران اولیه زندگی انسان در جهت رشد متعادل و مناسب غریزه جنسی صورت می گیرد واهداف آن اطلاع رسانی جنسی ، کمک به تکامل رفتارهای جنسی ،کمک به اجرای وظایف جنسی ، تداوم و بقای نسل و رسیدن به رحمت ،مودتوآرامش در زندگی است . از سوی دیگر تربیت جنسی نیز مانند دیگر انواع تربیت دارای اصول و مبانی مشخصی است . اصول و مبانی که پیروی از آنها نوع تربیت را تسهیل و تثبیت می کند.تربیت جنسی مشارکت می طلبد و دارای اهداف عالی است که این اهداف را باید به کودکان و نوجوانان تفهیم کنیم . قابل توجه است که تربیت جنسی سرمایه کنونی برای زندگی بهتر در آینده است .خانه اولین محلی است که تربیت جنسی کودک در آن شروع می شود . مهم ترین مسئولیت والدین فراهم ساختن محیط سالم و روابط صحیح درخانواده است . روابط انسانی مناسب میان برادرانبا برادران ، خواهران با برادران ، خواهران با خواهران لازمه تربیت جنسی است . روابط مناسب تنها ویژه فرزندان نیست ، بلکه والدین نیز ملزم بهرعایت نکات اخلاقی هستند .ازدیگر مسئولیتهای والدین پاسخگویی مناسب و به موقع به سئوالات فرزندان ، آموزش مسائل مربوط به بهداشت اعضای تناسلی و جلوگیری از بیماریهای آن ، پیشگیری از اعتیادو عادت ناپسند جنسی کودکان و..می باشد .اغلب تحقیقات در زمینه تربیت جنسی متعلق به کشورهای غربی است در کشور ما اطلاعات جنسی کودکان و نوجوانان از منابعی چون والدین،کتابها،معلمان و دوستان و … میباشد . ضرورت تربیت کودکان و نوجوانان هر چه باشد بر هیچ کس پوشیده نیست . کارشناسان تعلیم و تربیت عقیده دارند که اطلاع رسانی وپاسخ مناسب به سئوالات جنسی کودکان و نوجوانان اگر به موقع انجام گیرد ، زمینه مناسب رشد متعادل کودک و نوجوانان را به دنبال دارد و چشم پوشی از تربیت جنسی نتیجه ای جز انحراف از رشد جسمی و جنسی را نخواهد داشت. ( ۱ ) نظر به اهمیت تربیت جنسی در رشد شخصیت جوانان این تحقیق به منظور تعیین دیدگاه دانشجویان در خصوص افزایش آگاهی جنسی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه سال ۱۳۸۴ انجام شد