سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سید ابراهیم راد نیری – کارشناس مسئول برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل و دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ار

چکیده:
هنری ژیرو یکی از صاحبنظران عمده در حوزه اندیشه سیاسی برنامه درسی و از طرفداران رویکرد بازسازی گرایان مفهومی است. وی از مهمترین نظریه پردازان در زمینه مطالعات فرهنگی، سیاسی و تعلیم و تربیت انتقادی است که تاثیر زیادی بر روند آن گذاشته است. او انتقاداتش را در مورد تعلیم و تربیت از یک رویکرد نئو مارکسیستی مطرح می کند از این رو معتقد است برنامه ریزان آموزشی باید اهدافی را توسعه دهند که اهمیت تحلیل انتقادی موضوع درسی و خط مشی دانش را مورد تاکید قرار می دهد. اگر این ارتباط برقرار شده با دانش آموزان شناخته شده باشد دانش اموزان قادر خواهند بود ارتباط هایی را میان خود و دیگران و نیز واقعیت اجتماعی بزرگ تر بسازند. به باور او داشتن چنین چارچوب های نظری به دانش آموزان امکان می دهد که در دیدگاه های خود در مورد اطلاعات در گزینش حقایق در توجه به مسائل و واقعیت ها در تنظیم مسائل و در ارائه و ایجاد راه حل هایی برای این مسائل خود را به صورت صافی به کار گیرد. ژیرو توجه خود را به تعارضات موجود در عرصه سیاست ، فرهنگ و اموزش و پرورش معطوف کرده و به اعتقاد او بر اساس نظریه «بازتولید» طبقات مسلط از نهادهای اجتماعی نظیر مدارس برای تجدید شرایط استثمار و تحکیم سلطه خود استفاده می کنند و این فرایند فرایندی بی پایان است که نیازمندتوجه ، تعمیق و مبارزه است. ژیرو معتقد است که اگر طبقات زیردست نسبت به شرایط خود آگاه شوند می توانند برای براندازی سلطه گران به مبارزه برخیزند. نقد اصلی ژیرو متوجه آمریکا است. او ساختار سیاسی فرهنگی جامعه امریکا را نقد کرده و نظام آموزش این کشور را نظامی دچار بحران و سرشار از تضاد توصیف می کند جامعه ای که در آن جایی برای نقد و تغییر اجتماعی وجود ندارد و تنها راه رهایی از این وضعیت را پداگوژی انتقادی می داند.