سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سید کیانوش لاری بقال – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این پژوهش نگارنده، سعی خواهد نمود تا سیر تحول دیدگاههای معماران تأثیرگذار بر روند تحولات معماری در ارتباط با نحوه استفاده از تکنولوژی – و به طبع آن سازه-، در معماری معاصر را بررسی نماید. حاصل این بررسی ، به ما نشان خواهد داد، که دیدگاه های فلسفی موجود در معماری، چه تأثیراتی در نحوه استفاده و نمود تکنولوژی و سازه، در معماری داشته و این تأثیرات در حال حاضر چگونه در روند تحولات الگو های رایج معماری جهان نمود پیدا نموده اند، و در آینده احتمالا" معماری چه رویکردی نسبت به استفاده از تکنولوژی خواهد داشت. در این مسیر امکانات و یا معضلاتی که استفاده از تکنولوژی به معماری داده یا تحمیل نموده، به همراه سیر تحول آن بررسی قرار خواهد شد و راهکار هایی نظری که برای حل آنها توسط معماران پیشرو و صاحبنظران پیشنهاد شده مورد مداقه قرار می گیرد. و در نهایت با بررسی زمینه موجود، دلایل عدم رواج معماری تکنولوژی گرا در ایران به صورت فهرست وار بیان خواهد شد.