سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بیت اله محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
افشین دانه کار – استادیار دانشکده منابع طبیعی کرج

چکیده:

تلاش برای ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و محیط زیست جزء مهمترین اهداف مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود. در این راستا استفاده از دیدگاه و نظرات کسانی که در حال و آینده به طور مستقیم و غیر مستقیم با این مدیریت در ارتباط می باشند؛ ضروری به نظر می رسد. به همین منظور در این مطالعه نظرات و دیدگاههای دانشجویان ۹ رشته دانشگاهی در دانشگاه لرستان در قالب ۳ گروه علوم پایه، علوم انسانی و فنی مهندسی، با استفاده از نرم افزار های spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این مطالعه پرسشنامه ای با طرح سوالاتی از موضوع حفظ و حراست و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست به شکل ۲۶ پرسش تهیه گردید که در مجموع توسط ۱۵۰ دانشجو در رشته گروههای یاد شده تکمیل گردید. مطابق این بررسی میزان آشنایی دانشجویان گروههای مختلف از علوم محیط زیست و منابع طبیعی و اهداف مدیریتی آن با هم تفاوتی نمی کند و به صورت کم تا ضعیف است. اکثر قریب به اتفاق دانشجویان پرسش شونده خود را سهیم در حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست می دانند و از طرفی حاضرند مقداری از وقت خود را در اختیار مسئولان و دوستداران طبیعت برای شرکت در فعالیت های گروهی در جهت جلوگیری از نابودی محیط زیست قرار دهند. اکثریت از مدیریت در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست رضایتی مطلوب ندارند. آگاهی دانشجویان از لزوم حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست تا حدودی سطحی به نظر می رسد و لازم است با برنامه های ترویجی و فرهنگی به این آگاهی عمق داده شود. دانشجویان علاقه مند به گذراندن واحدهایی از علوم منابع طبیعی و محیط زیست جهت آشنایی علمی با موضوع حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگ سازی عمقی در این مورد هستند. برای ترویج اصولی فرهنگ حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، ضروری است با بررسی های دقیق تر این کار در مقطع تحصیلات راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه انجام پذیرد