سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحسان تهامی – دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات – عضو باشگاه پژوهشگر
علی مطیع نصرآبادی – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

یکی از مشکلات مربوط به شبکه های عصبی رایج احتمال گرفتار شدن در مینیمم های محلی است. استفاده از شبکه های عصبی آشوبی و خودبازگشتی اگرچه می تواند تا حد زیادی مشکل ذکر شده را بر طرف نماید اما این شبکه ها به لحاظ همگرایی درحرکت به سمت نقطه تعادل مطلوب هنوز دارای مشکل اند به منظور حل این مشکل در این مقاله سعی شده است، تا با افزودن پارامتری بنام پارامتر تبرید شبیه سازی شده به شبکه عصبی آشوبی، مدت زمان حضور رفتار آشوبی در شبکه را تحت کنترل در آوریم. در انتها دینامیک نوع کلی تری از این شبکه ها با عنوان شبکه عصبی آشوبی غیر خودمختار هاپفیلد را مورد بررسی قرار دادیم.