سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید مهدی قاسمی زاویه سادات – مدیر پروژه فناوری های جدید ایران خودرو
محمد مروتی شریف آبادی – کارشناس پروژه فناوری های جدید ایران خودرو
بهنام بهدانی – کارشناس پروژه فناوری های جدید ایران خودرو
مهدی معافی مدنی – کارشناس پروژه فناوری های جدید ایران خودرو

چکیده:

در این مقاله رهیافت پویایی های سیستم برای شبیه سازی دینامیکی فرایند تحویل محصول در یک شرکت خودرو سازی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا با بررسی فرایند های موجود رفتار مرجع به دست آمده و با مصاحبه و مطالعات میدانی سیستم شناخته شده و حلقه های بازخوران تشخیص داده می شوند. سپس مدل جریان بدست آمده و توسط رایانه شبیه سازی شده و با مقایسه یا رفتارهای مرجع و تست حالت تعادل مورد ارزیابی واقع شده و سپس سیاست های پیشنهادی برای کاهش زمان تحویل محصول به مشتری در مدل اعمال شده و با مقایسه نتایج خروجی از آن مورد ارزیابی واقع می شوند.در نهایت پیشنهادات تحقیقات آتی ارائه شده است.