سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی نقی مشایخی – استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مجتبی عراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
شورا متعبد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تفکر سیستمیک به عنوان یکی از پایه های اصلی سازمان های یادگیرنده، امروزه با توجه خاصی از سوی مدیران روبرو شده است و از یک سو به عنوان یک روش مناسب برای بهبود تصمیم گیری های سازمان و پیشرفت آن از سوی دیگر به عنوان یک جز مهم برای حرکت به سوی سازمان های یادگیرنده به حساب می آید. با آغاز آموزش کلرکنان برای بکارگیری تفکر سیستمیک، دینامیک های متعددی در داخل سازمان فعال می شوند که موجب رشد آن خواهند شد. اما معمولا بعد از یک دوره، موانع رشد فعال شده و به طریق مختلف مانع از رواج بیشتر تفکر سیستمیک و حتی رشد سازمان می شوند.