سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدعلی توکلی زاده – دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران ا
سیدمحمود کاشفی پور – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در مواردی که رودخانه‌ها به عنوان یکی از منابع تأمین کنندة نیاز جوامع بشری مطرح می‌گردند، علاوه بر کمیت و میزان آورد رودخانه، کیفیت آب نیز جزء پارامترهای مهم مورد توجه قرار می‌گیرد. مسایل شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح‌ها به اندازه‌ای جدی باشد که سایر بخش‌های طرح را تحت تأثیر قرار دهد. بطوری که اگر در مورد آن چاره‌اندیشی نشود می‌تواند طرح را از حیز انتفاع خارج سازد. مقدار کل نمک را می‌توان بر حسب مقدار کل جامدات محلول (TDS) نیز بیان نمود. کاهش آبدهی رودخانه کارون در مسیر خود بر اثر برداشتهای روزافزون آب از یک سو و در عین حال تخلیه پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی به رودخانه از سوی دیگر وضعیت کیفی رودخانه را به مخاطره افکنده است. در این تحقیق با استفاده مدل ریاضی FASTER ضمن شبیه‌سازی اثر دبی بر مقدار ‏TDS و EC در این رودخانه و تعیین کلاس آب کشاورزی با توجه به شرایط موجود منطقه در ایستگاه اهواز بعنوان ایستگاه شاخص، مقادیر دبی برای طبقه‌بندی کلی کیفیت آب تعیین گردیده است. نتایج شبیه¬سازی پارامترهای شوری و TDS نشان می¬دهد که وضعیت رودخانه برای کم‌آب‌ترین ماه در طول دورة آماری ۸۳-۸۰ در گروه محدودیت کم تا متوسط طبقه¬بندی می¬شود.