سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید سیاه پلو – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شهید چمران، مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

در این تحقیق، در ابتدا انواع جداگر های لرزه ای موجود در صنعت ساختمان معرفی می گردد . سپس به منظور بررسی تاثیر جداگر های لرزه ای درکاهش نیروی های القایی زلزله و افزایش پریود ساختمان، یک مدل یکدرجه آزاد متشکل از یک دیافراگم صلب متکی بر دو ستون ساخته شده وتحت اثر تحریکات القایی زلزله ال سنترو بر ای دو حالت بدون جداگر لرزه ای و با جداگر لرزه ای تحلیل صورت گرفته و تاثیر استفاده از جداگر لرزه ای بررسی می گردد. در انتها با معرفی نمونه های از کاربرد جداگرهای لرزه ای به نتیجه گیری از بحث ارائه شده خواهیم پرداخت.