سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس
سیامک علیزاده نیا – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خود

چکیده:

میل لنگ ها تحت نیروها و گشتاورهای پیچیده ای که دائماً نسبت به موقعیت لنگ و زمان تغییر می کنند، قرار دارند . در این مقاله یک مدل دینامیکی برای میل لنگ بر اساس زبان برنامه نویسی بوجود آمده است . مدل مذکورجابجایی های زاویه ای و نوسانات سرعت جرم های مختلف را در یک دوران کامل میل لنگ مقایسه می کند. اعداد و داده های بکار رفته در این تحلیل به موتور XU7 مربوط می شود که به خودروی سمند متعلق است؛ اما از آنجا که این اعداد در موتورهای مختلف بنزینی کمابیش نزد یک به یکدیگرند می توان نتایج کیفی تحقیق را به سایر موتورهای مشابه تعمیم داد . این اطلاعات برای موتور بدون دمپر ارتعاشات پیچشی به دست آمد هاند. بدیهی است که در حالت دارای دمپر مسئله باید از ابتدا حل شود. نرم افزار بکار رفته برای تحلیل MATLAB است.