سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور شاهی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
یعقوب هوشیار – کارشناس ارشد ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا

چکیده:

تکنولوژی خاک مسلح ژئوسینتتیکی از چند سال اخیر وارد ایران شده است و استفاده از آن روبه توسعه می باشد. دیوارهای حایل خاک مسلح جزئی از سازه هایخاک مسلح است. دیوارهای حایل خاک مسلح در روگذرها، زیرگذرها و کنار گذرها در داخل وخارج شهر مورد استفاده قرار می گیرد، در این مقاله بعضی از دیوراهای خاک مسلح ژئوسینتتیکی که در ایران اجرا شده است مورد بررسی قرار می گیرد . این دیوارها در شرایط مختلف اجرا شده و بعضا دچار مشکلاتی گردیده اند. اغلب این مشکلات مربوط به اجرای نادرست می باشدکه در این مبحث مورد ارزیابی قرار میگیرند.