سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه فخری – کارشناس ارشد سازه های آبی
مهدی قمشی – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب

چکیده:

حجم بالایی از رسوبات معلق کشور توسط رودخانه های استان خوزستان حمل می شود. با توجه به ا همیت اندازه ذرات رسوب درمطالعه نحوه انتقال رسوب و همچنین برآورد بار معلق رودخانه ها و پیش بینی رسوبگذاری در مخازن سد ها و بستر رودخانه ها و توجه به این نکته که دانه بندی بار معلق بصورت سالانه در ایستگاههای هیدرومتری صورت نمی گیرد یافتن ارتباطی بین دانه بندی رسوبات معلق و دبی جریان می تواند کمک شایانی به مطالعات رسوب باشد. در تحقیق حاضر حدود ۳۵۰ نمونه از سه رودخانه دز، کارون و کرخه مورد بررسی قرار گرفت و با تعیین دانه بندی نمونه ها ارتباط بین دبی و دانه بندی مورد بررسی قرار گرفت.