سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بالابیک نورمحمدی – کارشناسارشد روانشناسی بالینی
سعید قشونی زاده – روانپزشک
محمد جبلی سینکی – مدیر کل برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
فریبرز شهابی – امور رایانه و آمار

چکیده:

امروزه رشد و توسعه تکنولوژی در کنار ایجاد تسهیلات ،باعث افزایش فشارهای روحی و روانی نیزشده است ۰ انقلاب اسلامی ایران تغییرات فراوانی در ساختارهای کشوری و فرهنگی ایجاد کرد ۰جنگ هشتساله عراق بر علیه ایران با پشتیبانی و تحریک ابر قدرتها و سایر ایادی استکبار منجر به تلفات مالی ،اقتصادی ومنابع انسانی فراوانی شد طوری که بیش از پانصد هزار نفر از بهترین فرزندان کشور به شهادت رسیده و یامجروح گشتند و فشارهای روحی وروانی زیادی به رزمندگان و آحاد جامعه وارد شد ۰ سیاستهای اقتصادی وروند تعدیل قیمتها در کنار آثار مثبت ‘ منجر به افزایش قیمتها ، بیکاری فزاینده ونهایتا فشارهای مضاعفروحی و روانی به جامعه گشته دامنه اختلالات روانی و مشکلات خانوادگی را وسعت بخشید آنچنانکه افسردگی و اضطراب جامعه را در معرض تهدید قرار داده است ۰شیوع اختلالات روانی از یکسو وافزایش تنشهای خانوادگی و زناشوئی از سوی دیگر باعث شده است تا روابط زناشوئی در طیفی از بازماندگان جنگ دچار تنشهای بیشتری شده و نوعا اختلالات جنسی را بینروجین فراهم آورد ۰به خصوص این اختلالات در جانبازان با ضایعات اعصاب و روان و شیمیائی به صورت چشمگیر دیده می شود ۰