سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

شیرین دانایی – کارشناس ارزیابی سیستم کیفیت در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و

چکیده:

با پیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطب ع تغییرات محیط واجتماع ، تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است . ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست . لذاتوجه به اخلاق مدیران و مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بودهاست مسئولیت اجتماعی پاسخگو بودن یک شرکت به افراد ذینفع آن شرکت در برابر کارها و تصمیمات صورت گرفته توسط آن شرکت می دانند . منظور از افراد ذینفع کسانی هستند که چه در سطح محلی چه در سطح بین المللی از فعالیت هایMallen baker ، ) ۲۰۰۴ شرکت تأثیر پذیرند .
درمقاله حاضر باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی ، ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .