سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی سلیمانی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی- امور پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی بندر امام
منصور جوهریرنگ – شرکت ملی صنایع پتروشیمی- امور پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی بندر امام
امین احمدپور – شرکت ملی صنایع پتروشیمی- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی،مرکز منطقه ویژ

چکیده:

محیط کاری به دلایل متعدد بستر بسیار مساعدی برای روییدن بذرهای استرس است . طی سالهای گذشته این موضوع که مشا غل نیز ممکن است شرایطی به وجود آ ورند که سبب ایجاد فشارهای روانی برای کارکنان سازمانها شود، مورد توجه بسیار بوده است .استرس شغلی تاثیرات زیان آور روانشناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری مانند افسردگی، اضطراب، نارضایتی شغلی، بیماریهای قلبی، ناراحتهای معده – روده ای، سردرد، غیبت از کار، ترک شغل، افزایش حادثه های ناشی از کار و فقدان بهره وری بر کارکنان سازمانها دارد .آثار و بازتابهای استرسهای شغلی چه بسیار که موجب تیرگی روابط افراد بویژه همسران می شوند.رنج و ناراحتیهای پدر ومادر به کودکان منتقل می شوند، فرصتها و دستاوردهای شغلی از دست می روند، و کیفیت زندگی لطمه می بیند . لطمه ای که به کیفیت زندگی افراد وارد میشود، به اضافه هزینه واقعی اقتصادی گویای آن است که استرس شغلی مشکلی است که ابعاد اقتصادی – اجتماعی باور نکردنی داشته باشد که شایان توجه بسیار است