سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
همتعلی همتعلی – پژوهشگر صدا و سیمای مرکز فارس و مدرس دانشگاه
حوریه حیدری ارجلو – دانشجوی ارشد مشاوره شغلی
الهه دهقانیان – دانشجوی ارشد مشاوره خانواده

چکیده:
این مقاله با هدف بررسی رابطه ی برنامه های کودک و نوجوان تلویزیون و شادکامی کودکان، ا جرا شده است. افراد 9 تا 13 ساله شهر شیراز به عنوان جامعه آماری انتخاب که 600 نفر آنان نیز نمونه مورد بررسی بوده اند که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. در این بررسی مشخصات زمینه ای پاسخگویان از فبیل: سن، جنس، نوع فعالیت والدین، قومیت، تحصیلات آنان و والدین و همچنین تاثیر بخش های مختلف برنامه کودک و نوجوان تلویریون مرکز فارس بر شادکامی کودکان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، بین متغیرهای مربوط به بخش های مختلف برنامه کودک و نوجوان مرکز فارس(صحبت های مجری، بخش های عروسکی و بخش های نمایشی) و شادکامی کودکان و نوجوانان رابطه ی معناداری وجود دارد.