سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد خداوردی –
علی ایپکی وردی –

چکیده:

این مطالعه به براورد تابع تقاضای گردشگری خارجی درایران با لحاظ درآمد ملی کشورهای مبدا گردشگران و همچنین قیمتهای نسبی درایران و این کشورها می پردازد رابطه لگاریتمی تابع تقاضا دردوره زمانی ۲۰۰۸-۱۹۹۲ و هشت تا ده کشور دارای بیشترین گردشگر ورودی به ایران و با استفاده از روش ترکیبی داده ها برآورد می شود کشورایران به دلیل قرار گیری در مسیر زمینی ایران اروپا و کریدور جاده ابریشم ودارا بودن پتانسیلهای ملی و بین المللی گردشگری چون اکوتوریسم و گردشگری میراث تاریخی گردشگری مذهبی گردشگری شهری گردشگری روستایی گردشگری سلامت و … دارای اهمیت فراوانی است لذا شناخت رفتار اقتصادی گردشگران برای استفاده از جاذبه های کشور می توانند مبنای مناسبی برای سیاست گذاری منطقه ای و همچنین ملی باشد تارابطه گردشگری خارجی فعلی و فعالیت های مرتبط و پتانسیلها را مورد تحلیل قرار دهد همچنین با شناخت رفتار گردشگران کشورها عمده متقاضی اعزام گردشگر به ایران می توان کمک شایانی در پیش بینی اثرات ناشی از تغییرات متغیرهای موثر اقتصادی برتعداد گردشگران ورودی به کشور نمود.