سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
امیرحسن احمدزاده – دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری
رضا سلامی – دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده:
جهانی شدن فناوری را می توان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای سیاسی و اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ تر می شود و تحرک روزافزون فناوری در ماورای مرزها سهل تر انجام می شود و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می ا نجامد. در این مقاله انواع مالکیت فکری و نیز جنبه های مختلف جهانی شدن فناوری و تأثیر قوانین حقوق مالکیت فکری بر آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین روش های ا ندازه گیری این قوانین و تلاش های انجام شده در این باره مرور شده و مقایسه ای میان کشور ایران و گروهی از کشورهای منتخب صورت می گیرد. در انتهای مقاله عقاید مخالفان و موافقان برقراری نظام های سخت گیرانه ی حقوق مالکیت فکری بیان می گردد و دلایل کشورهای ت وسعه یافته و در حال توسعه برای پذیرفتن این قوانین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.