سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین دانایی – کارشناس ارزیابی سیستم کیفیت در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

چکیده:

مقوله بهره وری بعنوان یکی از مهمترین اهداف صنعت برق می تواند هم از دیدگاه سازمانی و هم ازدیدگاه مجموعه سازمانهای فعال در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد فعالیتها وتلاش ها در بخشهای مختلف اجتماعی ؛ اقتصادی وصنعتی است. یکی از عوامل اساسی در رابطه با بهره وری فردی ، بهره وری شغلی، بهره وری سازمان و بالاخره ، بهره وری ملی عامل رهبری و مدیریت اثربخش می باشد. در تایید نظر کوتر ۱۹۹۰ )، رهبری به عنوان نیروی تلقی می شود که الهام بخش ) مردم و افراد است و نیروی لازم را برای ایجاد تغییر در آنان فراهم می آورد. در این تحقیق کوشش شد تا با تعریف شاخص های بهرهوری نیروی انسانی در ۶محور نگرش و تفکر مدیران را بر این شاخصها جلب و نظرات آنان را جویا شویم، همچنین با کسب اطلاع از دیدگاه کارکنان نسبت به سبک مدیریتی مدیران در ۴محور، سبک مدیریت غالب حوزه مورد پژوهش را مطلع و نسبت به ویژگیهای این سبکها و درجه کاربرد آنها در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی دست یابیم