سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – دکتری زمین شناسی مهندسی
محمد غفوری – دکتری زمین شناسی مهندسی مکانیک سنگ
اعظم قزی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

دراین مطالعه روابط تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد (SPT-N) براساس اطلاعات۲۱ گمانه دستی و ماشینی حفر شده و در شهر مشهد تا عمق ۴۰ متر که Vs,N در اعماق یکسان اندازه گیری شده برای دو گروه خاک ریزدانه درشت دانه بدست آمده است. نتایج به دست آمده دراین مطالعه همخوانی مناسبی با روابط ارائه جهت ایران دارد اما اختلاف قابل توجهی با روابط پیشنهادی برای سایر نقاط نشان میدهد.