سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید رضا سید جوادین – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
بهنام امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

حرکت به سوی تعالی سازمانی نیازمند درک نیاز و حمایت از تغییر و مقابله با موانع آن است. تغییر همواره با مقاومت همراه بوده و به علت ماهیت خود نیازمند نیروی تسهیل کننده و حامی است. در سازمان ها مدیران ارشد سازمان و اعضای هیئت مدیره از اصلی ترین منابع قدرت و حمایت در سازمان ها محسوب می شوند. هیئت مدیره بنا به جایگاه و اثر گذاری بالای تصمیمات خود می بایست دارای شرایط و ویژگی های خاصی باشند. ترکیب اعضای هیئت مدیره و حضور اعضایی که قدرت تصمیم گیری مستقل برای حمایت از منافع سازمانی داشته باشد از مباحث بنیادین انتخاب این اعضا است. در این مقاله سعی شده است ابتدا با ارائه تعریف و بیان اصول اساسی مورد نظر در ترکیب اعضای هیئت مدیره، لزوم حضور اعضای مستقل در این ترکیب بیان گردد. در ادامه این تحقیق با توجه به اهمیت این موضوع تحقیقی بر روی شرکت های داخلی انجامشده است و نتایج حاصل از این تحقیق با الزامات اساسی مورد نیاز جهت اثر بخشی هیئت مدیره در شرکت های داخلی تحلیل شده است.