سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حسین امیدوارنیا – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکدة ف
فرید عطری – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکدة ف
سید کمال الدین ستاره دان – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکدة ف
بابک نجاراعرابی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکدة ف

چکیده:

برقراری یک کانال ارتباطی بین مغز و کامپیوتر جهت کنترل وسایل جانبی با فکر، از زمینه های باز تحقیقاتی در دو دهه اخیر است . سیگنال های EEG ابزاری مناسب جهت برقراری این ارتباط هستند . در روش های غیر تهاجمی، این سیگنال ها توسط الکترودهایی از سطح سر ثبت می شوند . سیگنال های ثبت شده طی مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی و طبقه بندی به کلاسهای مختلف تخصیص داده می شوند . ما در این مقاله یک رابطه خطی را بین کانال های مختلف نشان داده ایم و سپس روشی جهت کاهش تعداد کانال های ثبت شده ارائه نموده ایم . بدیهی است که با کاهش کانال های ثبت شده، حجم محاسبات در مراحل مختلف کاهش می یابد و متعاقبا نرخ انتقال اطلاعات از مغز به کامپیوتر بالا می رود .