سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای نخبگان فرهنگی، خودباوری در فرهنگ اسلامی و ایران

تعداد صفحات: ۵۰

نویسنده(ها):

مرجان ابراهیمی زرندی – مدیر یادگیری دبستان دخترانه معرفت ، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ع

چکیده:

زنان که نیمی از افراد جامعه را تشکیل میدهند، به عنوان پرورش دهندگان نسل امروز و فردا نقش مهم و کلیدی در توسعه ی همه جانبه و پایدار اسلامی دارند. از این رو باید به تربیت و تعالی انان توجه خاص شود. میزان حضور و مشارکت آنان، در آموزش و پرورش که یکی از بهترین مراکز پیشرفت اشاعه آموزش است. می تواند نشانه ای از توسعه کشور محسوب شود. از آنجا ی که مهمترین نمود مشارکت فعال زنان، سطوح مدیریتی هر نهادی است این تحقیق به بررسی رابطه خودباوری و عوامل اجتماعی با مشارکت فعال زنان در سطوح مدیریتی آموزش و پرورش می پردازند.