سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین حسینیان – دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
سیده منور یزدی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
شقایق زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

چکیده:

روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که روابط جنسی میان زوجین نقش بسزایی در استحکام زندگی زناشویی بخصوص درسالهای اولیه زندگی مشترک دارد. لذا بررسی عوامل تأثیر گذار بر روی این روابط ضروری بنظر می رسد.هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت جنسی با سلامت عمومی می باشد. فرضیه اصلی پژوهش عبارتست از : بین رضایت جنسی با سلامت عمومی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه های فرعی پژوهشعبارتند از:-۱ رضایت جنسی با علائم جسمانی رابطه دارد. -۲ رضایت جنسی با علائم اضطراب رابطه دارد. -۳ رضایت جنسی با علائم افسردگی رابطه دارد.-۴ رضایت جنسی با اختلال کارکرد اجتماعی رابطه دارد. روش پژوهش پس رویدادی از نوع همبستگی است نمونه آماری متشکل از ۴۵ مرد متأهل با دامنه سنی – ۲۵ تا ۴۵ سال بود که بطور داوطلبانه از بین مراجعان مراکز حقوقی و درمانی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رضایت جنسیAbdo/2004با پایایی ۰/۹۵ و اعتبار درونی ۰/۸۷ و ۲- پرسشنامه سلات عمومی GHQ/28 با پایایی ۰/۹۱ و اعتبار ۰/۸۳ است.نتایج پژوهش نشان داد بین رضایت جنسی و سلامت عمومی رابطه معنادار وجود دارد ( r=0/39 (p<0/01 بدین معناکه مردانی که رضایت جنسی بالایی دارند، از سلامت عمومی بهتری برخوردارند