سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رضایی منش – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی – مسئول برنامه ریزی و تامین نی

چکیده:

سازمان از افراد و گروههایی که دارای هدفها و منابع مختلف هستند تشکیل می شود. این امر باعث می شود که بر سر دستیابی به منابع کمیاب سازمانی اختلاف، تعارض و تضاد بوجود آید. بدیهی است که این امر موجب انجام فعالیتهایی می شود که آن را سیاست بازی می نامند. سیاست یکی از واقعیتهای حیات سازمان است. رفتارهای سیاسی یعنی فعالیتهایی که انجام می شود تا افراد بتوانند قدرت را کسب کنند یا آن را افزایش دهند یا نتایج مطلوب خود را در سازمان ایجاد نمایند. مدیران نه می توانند و نه باید اینگونه رفتارها را در سازمان از بین ببرند چرا که بعضی از رفتارهای سیاسی کارکردی هستند و می توان از آن ها برای نیل به اهداف سازمانی بهره جست.