سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود دهقان نیری – دانشجوی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات
محمدرضا اخوان انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحقیق در عملیات
کامیار رئیسی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

با توجه به تحولات کسب و کار امروزه تیم ها سنگ بنای تشکیل دهنده ی سازمان های موفق میب اشند و از این میان با توجه به گستردگی و نواوری های تکنولوژیک در زمینه اطلاعات و ارتباطات تیمهای مجاری از اهمیت بیشتری برخوردارند. لذا تعیین عوامل موثر برعملکرد یان تیم ها حائز اهمیت می باشد در ادبیات مدیریت یکی از عوامل موثر برعملکرد رفتار شهروندی سازمانی می باشد دراین تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و کارایی و اثربخشی تیمهای مجازی پرداخته شده و در نهایت تاثیر گذاری هریک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی برعملکرد تیمهای مجاری مورد بررسی قرارگرفته است براساس نتایج به دست امده رفتار شهروندی سازمانی بر کارایی و اثربخشی تیمهای مجازی موثر است و از میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی تنها بعد رادمردی و گذشت فاقد تاثیر بوده ولی سایر ابعاد چون نوع دوستی، وجدان، احترام و تکریم و اخلاق و فضیلت مدنی دارای تاثیر مستقیم میب اشند.