سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اصغر مبارک – کارشناس ارشد ،علوم اقتصادی ،پژوهشگر موسسه مطالعات وزارت بازرگانی
محسن نظری – استادیار ، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

این مقاله به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارب بین الملل در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری و آزمون علیت گرنجری در چارچوب این الگو پرداخته است نتایج این مقاله دلالت بر ارتباط یک طرفه از تجارت به توسعه مالی – که می توان آن را پدیده دنباله روی تقاضا تعبیر کرد. در اقتصاد ایران دارد و ارتباط معکوس آن یا به عبارتی پدیده راهبری عرضه تایید نمی گردد. از این رو این مهم استنباط می گردد که افزایش سطح تجارت و همچنین آاد سازی تجاری در اقتصاد ایران موجب افزایش سطح توسعه مالی می گردد و در نتیجه به منظور بهبود و توسعه بخش مالی اقتصاد سیاست های بخش مالی اقتنصاد سیاست های آزاد سازی تجاری و به ویژه الحاق هر چه سریع تر به سازمان جهانی تجارت توصیه می گردد.