سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدرضا محمدوندناهیدی – استادیار،عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
پریسا قلی پورفیضی –

چکیده:
اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. از طرفی در سالهای اخیر، گازهای گلخانه‌ای که سبب آلودگی هوا و تغییر آب و هوای جهانی شدند کانون توجه بین‌المللی می‌باشند .لذا در تحقیق حاضر با استفاده از آزمون علیت گرنجر و روش داده های تلفیقی (داده های تابلویی)، به برآورد و بررسی رابطه علی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست و متغیرهای کلان اقتصادی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند کشور منتخب منطقه خاورمیانه طی دوره 2007-1995 پرداخته شده است، نتایج ملاحظه شده علاوه بر اینکه فرضیه زیست محیطی کوزنتس را برای کشورهای مورد بررسی تأیید می کند، وجود یک رابطه علی را نیز بین متغیرهای کلان اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن نشان می دهد.