سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر مغانی قهرمانلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلا
سیروس اقانجفی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، هیئت عل
مهدی احمدی نجف آبادی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فنرها اجزای مکانیکی هستند که کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند این قطعات موقعی که تحت نیروهای دینامیکی یا استاتیکی قرار می گیرند دچار افت تنش شده و مقداری از نیرو و طول آزادشان را از دست میدهند در بعضی از قطعات و ماشین ها از جمله قطعات صنعت هواپیمایی و ریلی که فنرها تحت نیروی ثابتی برای مدت زمان نسبتا طولانی هستند اندازه نیروی فنر برای یک جابجایی خاص دارای اهمیت بسیاری می باشد و کاهش در مقدار آن دارای محدوده مشخص و محدودی می باشد لذا نیاز است که به طرق مختلف ازکاهش بیش از اندازه نیروی فنرهاه یا به عبارت دیگر ثابت فنرها جلوگیری شود. دراین تحقیق ابتدا فنرها تحت نرخهای مختلف تنش زدایی قرا رگرفتند. در ادامه تغییر ثابت فنرهای عملیات حرارتی شده به وسیله فیکسچری که جهت اعمال جابجایی ثابت ساخته شده بود، اندازه گیری شده و نرخ تغییرات آنهاه جهت بررسی یاد داشت شد. در پایان این تحقیق عملیات تنش زدایی بهینه ای که کمترین کاهش در ثابت فنر را داشته باشد بدست آمد.