سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

براتعلی غلامی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
لاله فکری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
زهرا کریمخانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

گونه های جنس گون ) ) Astragalus در ایران از تنوع بسیار زیادی برخوردارند بطوریکه حدود ۸۵۰-۹۰۰ گونه از این جنس در کشور گزارش شده است . بسیاری از گونه های این جنس از نظر صنعتی ، علوفه ای و داروئی اهمیت دارند . گون اسپرسی ) ) Astragalus brevidens و گون درختچه ائی ) ) Astragalus squarrosus از گونه های چنساله و مهم مرتعی هستند که از نظر تولید علوفه و تثبیت شنهای روان و احیاء مناطق بیابانی از اهمیت زیادی برخوردارند . نتایج ارائه شده بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی برخی خصوصیات اکولوژیکی ( اقلیمی ، زمین شناسی، قابلیت اراضی و خاکشناسی و ….) گونه های مورد مطالعه است