سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
شیرمحمد یعقوبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد های ایلام ، ایلام ، ایران
مهرداد قنبری – دکترای حسابداری ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد های کرمانشاه ،کرمانشاه ، ایران

چکیده:
امروزه نقش اطلاعات و تاثیر آن در تمامی زمینه ها به ویژه در بازار های مالی بر هیچ کس پوشیده نیست ، از طرفیبنگاههای اقتصادی به طور کلی بانک ها به طور اخص برای بهینه سازی تصمیمات اعتباری و کاهش میزان زیان های ناشی ازتصمیم نادرست که از عدم تقارن اطلاعاتی ناشی و منجر یه انتخاب نامناسب می شود ، و به علت عدم کنترل و نظارت در حین ودر طول مدت قراردادتسهیلات از زمان سررسید، می بایست خود را به سلاح اطلاعات مجهز نمایند ، وبا استفاده از این اطلاعاتو دستیابی به روشهای علمی و عملی ، در جهت گزینش بهینه مشتریان اعتباری و نظارت و کنترل فرآیند سرمایه گذاری و حتیالامکان از غیر جاری شدن مطالبات و تحمل هزینه های ناشی از آن جلوگیری به عمل آورد . لذا در این راستا تحقیق حاضر بهبررسی تاثیراطلاعات مطالبات غیر جاری و اثر آن بر صورتحساب سود وزیان در نظام بانکی کشور می پردازد.