سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

احمد حیدری عبدری – عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده:

رابطه میان آموزش عالی و اشتغال یکی از مسایل عمده در برنامه ریزی های آموزشی کشورهای مختلف بشمار می آید. نظام اموزش عالی رابطه تنگاتنگی با بازار کار و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد و تلاش می نماید تا فرصتهای شغلی را برای تعداد در حال تزاید جوانان متخصص فراهم آورد و بدین ترتیب، راه را برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد. زیرا همگام از نظامن آموزش عالی انتظار دارند که بیش از هر نهاد دیگری در تحولات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تاثیر بگذارد و در راستای رشد و توسعه کشور عمل نماید.
در این مقاله تلاش می شود تا سیاستها و برنامه های دولت ژاپن برای جذب دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جنگ جهانی دوم به بعد مورد بررسی قرار گیرد. بررسیتدابیر شرکتها و موسسات گوناگون ژاپن برای جذب نیروی انسانی متخصص و تمایل دانش آموختگان برای اشتغال در زمینه های مختلف از جمله مواردی است که بدانها اشاره می شود.
در پایان مقاله نیز با توجه به مطالب مطروحه، پیشنهاداتی برای استفاده از تجارب ژاپن برای جذب و نگهداری دانشآموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران در بازار کار ارائه شده است.