سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دکتر حسن فروزان فرد – عضو هیئت مدیره مرکز مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی ایران
احسان جنتی فرد – مدیر اجرایی مرکز مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی ایران
علی عیوض زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مرکز مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی ایران

چکیده:

دستاوردهای بالغ بر ۵۰ سال تجربه برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران بویژه از نظر روند نگران کننده عرضه و تقاضای نیروی کار در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما با سطح پایین استفاده از ظرفیت در سطح کشور، وابستگی شدید درآمد ارزی کشور به صادرات نفت خام و فرآورده های آن و بالاخره فاصله گرفتن اقتصاد ایران با روند جهانی شدن اقتصاد، هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهنده این واقعیت استکه راه منحصر به فرد برای رویارویی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود،سامان دادن برنامه چهارم توسعه کشور بر پایه اصول و موازین بهره وری است.برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزاینده ارز و ریال رکارآمد ازی نحوه استفاده از منابع تاکیدمی گردد.از طرفی مهمترین هدف هر شرکت به دست آوردن پول و حفظ وضعیتی است که به میزان زیادی به مقدار نقدینگی و کارآیی شرکت بستگی دارد. به طوریکه نتیجه نهایی عملکرد یک شرکت ا بهتر بگوییم سود خالص آن، اولین معیاری است که بیشتر سرمایه گذاران در رابطه با سوددهی یک شرکت مد نظر قرار می دهند.در این خصوص و با توجه به اهمیت کسب سود در هر بنگاه در این مقاله پس از تعریف سود عملیاتی و معرفی نحوه محاسبه، به بررسی و ارتباط آن با موضوع بهره وری پرداخته و سپس ۷ شرکت حاضر در بورس و فعال در زمینه صنعت چوب، کارتن،کاغذ و بسته بندی، مقدار سود عملیاتی آنان در طی سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵ در مرکز مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی ایران محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. همچنین شرکتهای حاضر در سال ۱۳۸۵ بر اساس درصد تغییر میزان سود عملیاتی رتبه بندی گردیده اند.