سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا فروتنی – عضو هیات علمی دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان.
لیلا آذری – دانشجویان کارشناس ناپیوسته دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان.
مریم بختیارپور – دانشجویان کارشناس ناپیوسته دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان.
زهرا زرگوش – دانشجویان کارشناس ناپیوسته دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان.

چکیده:

طلاق؛ احساس باخت و بازنده بودن در ارتباط زناشویی است که طرفین آن برای رهایی از این احساس، اقدام به جدایی می کنند.گاهی طلاق ؛ تنها راه منطقی ، برای حل مشکل بنظر می رسد. آنچه دارای اهمیت است؛ نگرشمتفاوت افراد جامعه؛ نسبت به این پدیده است . تمایلات و غرایز جنسی ؛ بعنوان عامل مهمی در پیوند میان انسانها، ایفا نقشمی کند. عدم رضایت در این امر مهم، زمینه ساز طلاق خواهد بود. شناخت عوامل موثر در شکل گیریاین پدیده ، در کنترل و کاهش آن نقش بسزایی خواهد داشت. روشکار این مطالعه به روش مقطعی-کیفی و براساس دو روش استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری و بررسی پرونده ها انجام گرفته است.کلیه زوج های مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهرستان لارستان، طی ۳ ماه، به روش مصاحبه حضوری مورد بررسی قرار گرفتند. از طرفی پرونده های موجود در بایگانی این شهرستان طی سالهای ۸۳-۸۰ مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج حاصله از تحقیق (به روش مصاحبه) نشان میدهد؛ %۷۰ ازدواج ها به پیشنهاد خانواده ها بوده که در همه موارد ، مشاوره قبل از ازدواج، صورت نگرفته است.عدم علاقهبه همسر در هنگام ازدواج در ۷۱ % زنان گزارش شده است، این درحالی است که؛ ۸۵ % زوجین معتقدند؛ همسرشان در گفتار خود صادق نبوده و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در آنها دیده می شود.عدم رضایت جنسی در %۷۸ موارد دیده می شود. ۱۰۰ % زوجین معیار انتخاب همسر را ؛اخلاق نیکو و علاقه به او ذکر کرده اند؛اما نتیجهزندگی آنها نشان میدهد؛ این مهم بخوبی صورت نگرفته است مطالعه نتایج نشان میدهد؛ علت عمده طلاق ، عبارتند از؛ نارضایتی جنسی ، شک و بدبینی، خشونت، عدم استقلال فکری همسر و اعتیاد.عدم رضایت از رابطه زناشویی، مشکلات حاد مالی، مقصر دانستن دیگران، عدم درک متقابل، اختلاف سلیقه در پوششو حجاب ؛ از دیگر عوامل طلاق بوده است.بسیاری از موارد طلاق؛ در جوانان اتفاقافتاده که نشانگر؛ عدم شناخت صحیح از همسر،عدم الگوپذیری جوانان و ناآشنایی آنها با رویه و واقعیت زندگی است. در این راستا؛ آموزش به جوانان قبل از ازدواج، شناخت دقیق و عمیق از یکدیگر و متعادل کردن توقعات، در کاهشمیزان طلاق موثر خواهد بود