سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سینا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

چکیده:

در فرآیند جوشکاری همزنی اصطکاکی ( Friction Stir Welding ) ابزار با حرکت دورانی در طول سطح مشترک اتصال حرکت می کند و به علت وجود اصطکاک حرارت تولید می کند و این حرارت برایاتصال دو قطعه بکار می رود . بنابراین ابزار نقش مهمی در ایجاد جوش بدون عیب خواهد داشت. در این تحقیق ابتدا هندسه ابزار از جمله شکل پین و قطر پیشانی ابزار بررسی گردید . سپس تاثیر سرعت دورانی ابزار مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن به بررسی سرعت پیشروی جوش پرداخته شد . در نهایت رابطه بین قطر پیشانی ابزار با سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار در ایجاد یک جوش سالم بررسی گردید و مشخص شد که نقص کوچکتر بودن پیشانی ابزار از حد مطلوب را می توان با تغییر پارامترهای حرکتی تا حدودی بهبود بخشید.