سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول کنعانی نورتاش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدباقر خورشیدی بنام – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
حسن تیمورپور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

کلروز آهن یک مشکل تغذیه ای است که همیشه بطور وسیع در بسیاری از باغات مناطق مختلف جهان مشاهده می شود. در خاکهای آهکی که جذب یا متابولیسم آهن به وسیله سطوح بالای pH خاک محدود میشود (۵و۷) کمبود آهن باعث می شود که رنگ برگ های سبز به زرد گرائیده که معمولا کلروزنامیده شده و به عنوان کلروز آهن یا کلروز با عامل آهکی درگزارشات دیده شده است. کمبود واقعی آهن نادر است زیرا بسیاری ازخاک ها ، آهن کافی برای امین نیاز تاکستان را دارند (۴و۶)
با این حال عدم کافی بودن آهن قابل جذب گیاه سبب ایجاد کمبود آهن می شود. این مسئله در تمامی مناطق انگور خیز جهان مشاهده گردیده وسبب خسارات قابل توجه اقتصادی شده است. از علل عمده این مسئله شرایط نامطلوب فیزیکی و شیمیایی خاک است (۴و۶).
خاک های آهکی بیش از ۳۰ درصد از سطح خشکی های زمین را شامل می شوند. وجود آهک به فرم آهک فعال باعث می گردد که میزان زیادی از +H ترشح شده توسط ریشه گیاهان در محیط ریز و سفر صرف خنثی نمودن HCO3- در این خاک ها گردد (۳، ۴و۱۰).