سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محسن علیزاده ثانی – استاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران
ابوالحسن حسینی – استاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران
زینب بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران

چکیده:
هدف از نگارش مقاله ی حاضر، بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری و مطالبات غیر جاری بانک ها می باشد. یکی از مسائل اساسی که امروزه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با آن مواجه اند، مشکل مطالبات معوق آنهاست، زیرا تسهیلات پرداخت شده به طور کامل ازسوی مشتریان بازپرداخت نمی شود. رعایت دقیق ضوابط مرتبط با بهداشت اعتباری براساس مقتضیات خاص هر بانک و اهتمام جدی مدیراندر پیگیری فعالانه ی امور مطالبات ضمن ممانعت از انباشت مطالبات غیرجاری، باعث بهبود فضای کسب و کار در کشورمی شود. لذا انتظار می رود بانک ها و موسسات اعتباری برای وصول مطالبات غیرجاری به چرخه ی اقتصاد کشور اقدامات جدی انجام دهند ، عملکرد این فعالیت به صورت جداگانه، مبنای ارزیابی مدیریت حرفه ای در بانک ها قرار می گیرد