سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افشین رئوفی – استادیار گروه علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سیدحسین مرجانمهر – استادیار گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رضا کاظم پور – دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

در یک بررسی مقایسه ای در بین ۱۰ عدد گوسفند که به دو گروه ۵ تایی A و B تقسیم شده اند، که گروه A ، گروه شاهد و گروه B ، گروه تیمار نامیده شدند .
در یک دوره ۱۴ روزه روزانه به هر گوسفند ۱۵۰۰۰۰ واحد Vita معادل ۳ ml ویتامین A به گروه تیمار به صورت عضلانی تزریق شد و ۳ ml نرمال سالیس به صورت عضلانی روزانه به هر گوسفند گروه شا هد تزریق شد . پس از پایاندوره تمامی گوسفندان به کشتارگاه فرستاده شدند و ۴۰ عدد استخوان قلم دست و پا ( متاتارس و متاکارپ ) برای بررسی رادیولوژیکی به بیمارستان فرستاده شد، و از تمامی آنها عکس رادیولوگراف تهیه شد . در بررسی عکس های رادیولوژی قلم های دست و پای بره های گروه تیمار هیچ گونه تغییر معنی داری در دانسیته استخوان های قلم در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد .