سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید طاهری قناد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در شرایط کنونی با توجه به رشد جمعیت، توسعه اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی به منظور تولید و خودکفایی الزامی است لذا جهت توسعه پایدار بخش کشا.ورزی و با توجه به راندمان پایین موجود در شبکه ها می بایست به دنبال راهکارهایی جهت افزایش راندمان مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی بود. از طرفی راندمان در هر شبکه ای به عنوان یک شاخص عملکرد مهم نشان دهنده وضعیت بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری هم به شمار می آید بنابراین به منظور ارزیابی و پایش هر شبکه آبیاری و بررسی میزان آب ورودی به شبکه ها و تخصیص بهینه منابع آب همواره مورد توجه مسئولین توزیع آب و برنامه ریزی منابع آب قرار گیرد. در این تحقیق راندمان انتقال و توزیع با استفاده از اندازه گیری های صحرایی به عمل آمده توسط مدیریت بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان و شرکت مهندسین مشاور دزاب برآورد گردید و نتایج نشان داد بر اساس اندازه گیری های به عمل آمده راندمان انتقال و توزیع در کانال های انتخابی درجه ۲ به طور متوسط ۸۷/۷ درصد و در کانال اصلی E4 بین ۸۱/۸ تا ۸۸ درصد متغیر بود و از ترکیب کانال های درجه ۱ و ۲ ، راندمان انتقال بین ۷۲/۹ تا ۷۴/۱ درصد محاسبه گردید. لازم به ذکر است توجه ویژه مدیران بهره برداری به بهبود وضعیت فیزیکی شبکه ها با افزایش فراینده استهلاک و کاهش راندمان انتقال و توزیع آب ضروری است. ضمنان با توجه به تحقیق و راهکارهای مدیریتی می توان راندمان کل پروژه را به میزان ۳۰ درصد افزایش داد.