سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباس خدابخشی – کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
بیژن بینا – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین موحدیان – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق کارایی برکه های تثبیت فاضلاب بعنوان یک روش ساده و ارزان قیمت تصفیه فاضلاب در حذف SS), (COD), (BOD5) و همچنین چگونگی تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی از قبیل اکسیژن محلول (PH,(DO، هدایت الکتریکی (EC)، سختی، کلرور، سولفات، آمونیوم، قلیائیت، نیتریت، نیترات، جامدات محلول و فرار و دما طی یک دوره شش ماهه بررسی شد. ارتباط و تأثیر پارامترهایی چون زمان ماند فاضلاب در برکه ها، درجه حرارت، بارآلی، غلظت BOD5 بر روی راندمان حذف برخی پارامترهای شیمیایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که برکه های تثبیت شهر کرد با توجه به بارآلی زیاد وارده بر آنها توانسته اند میزان SS, BOD5 و COD را تا حد قابل ملاحظه ای و تخم انگلها را تا حد صفر کاهش دهند. بارآلی وارد بر استخرهای اختیاری به علت سطح و حجم کم آنها، بسیار زیاد و در حدود پنج برابر مقدار حداکثر طراحی (۴۰۰ kg BOD5/ha.day) می باشد. افزایش بار آبی، برودت هوای محیط و همچنین مشکلات ساختمانی و شکل نامناسب برکه ها در کاهش راندمان آنها و به هم زدن حیاط میکروبی و بیولوژیکی آنها بسیار مهم می باشد. این برکه ها گرچه استاندارهای سازمان جهانی بهداشت و EPA در مورد حذف پارامترهای شیمیایی بویژه (BOD5)، COD و مواد معلق (SS) برآورد نمی کند، لیکن میزان این پارامترها را تا حد زیادی کاهش می دهد.