سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

انوشیروان محسنی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ساری
محمدعلی ززولی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ساری
کبری غلامی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

فاضلاب بیمارستانها یکی از فاضلابهای بسیار آلوده و خطرناک می باشد که درصورت عدم تصفیه و دفع مناسب باعث مخاطرات بهداشتی می گردد. لذا هدف از این مطالعه بررسی وضعیت و کارایی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا ساری و ارائه راهکارها و پیشنهادات برای بهبود وضعیت تصفیه خانه می باشد. این مطالعه در زمستان سال ۱۳۸۰ برروی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا انجام گرفت . ابتدا کمیت آب مصرفی و فاضلاب تولید بیمارستان تعیین شد سپس بمنظور تعیین کیفیت فاضلاب و تعیین راندمان تصفیه خانه عمل نمونه برداری فاضلاب ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه به صورت لحظه ای و ترکیبی صورت گرفت. ۱۲ مرتبه عمل نمونه برداری انجام گرفت. نمونه ها از نظر TDS, TS,MISS,SVI,COD,BOD به روش استاندارد آنالیز شدند.