سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرداد قمری – کارشناس ارشد مکانیک (شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو)
اسماعیل ارض پیما نعمتی – کارشناس ارشد مکانیک (شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو)

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در طراحی موتورهای احتراق داخلی راندمان حجمی است که معرف نسبت مقدار کل جرم هوا و سوخت ورودی به جرم قابل انباشت در سیلندر می باشد و مقادیر زیادتر این پارامتر بیانگر ورود بیشتر بار به سیلندر خواهد بود که خود باعث افزایش توان و گشتاور می گردد. در این مقاله به منظور بررسی پارامترهای مذکور در موتور پیکان ۱۶۰۰ سی سی و با نسبت تراکم ۸/۵، در ابتدا پیرامون جنبه های تئوری آن مطالبی ارائه و سپس با استفاده از پارامترهای واقعی موجود و نیز بکارگیری نرم افزار مارک پلاس که معادلات حاکم یک بعدی پیوستگی جرم، ممنتم و انرژی را به روش عددی مشخصه ها حل می نماید نتایج تحلیل و پارامترای موثر در بهبود روند آن ارائه گردیده اند.