سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید قربانی شهنا – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت همدان و دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالرحمن بهرامی – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

ذرات سیلیس از عوامل زیان آ ور ا ست که استنشاق آنها باعث بیماری غیر قابل علاج سیلیکوزیس می گردد. این ذرات در فرایندهای مختلف تولید و منتر می گردند که یکی از رایجترین فرایندها، سنگ کوبی می باشد. در شکل قدیمی این فرایند غبار سیلیس به میزان بسیار زیاد در دستگاههای سنگ شکن فکی، کوبید و سرنده ها تولید و در محیط زیست پراکنده می گردند که می تواند سلامت شاغلین و محیط زیست را تهدید نمایند. این پروژه با هدف کنترل غبار سیلیس منتشره در ۳۰ کارخانه سیلیس کوبی منطقه ازندریان استان همدان که بیش از نیمی از سیلیس کوبیهای کشور را شامل می شود، اجرا شده است. تا سال ۱۳۸۳ گرد و غبار ناشی از ذرات سیلیس بصورت آزاد در منطقه منتشر شده و مشکلا زیست محیطی در منطقه بوجود آورده و سلامتی ساکنین را به خطر انداخته اند. در سال ۱۳۸۴ برنامه کنترل آلودگی در منطقه انجام گرفته و پس از طراحی سیستم تهویه جهت کنترل آلودگی از سیکلونهای متداول همراه با اسکرابر مه پاش استفاده گردید. میزان کارایی سیستم های فوق مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از پروپهای نمونه برداری متصل به مینی سیکلون کوچک و نیز ایمپکتورهای نمونه برداری قبل و بعد از سیکلون و اسکرابر، نمونه ها تهیه گردید و میزان اکرایی دستگاههای فوق در خصوص ذرات با قطر بیش از ۱۰ میکرون و کمتر از ۱۰ میکرون در کنترل آلدگی مورد بررسی قرار رگفت. نتایج مربوط به تجزیه نمونه ها نشان داد که ۹۹% کل آلودگی با نصب سیستمهای فوق در هر کارگاه در شرایط بهینه حذف شده و ع مده آلودگی خروجی از دودکشها در شرایط فعلی مربوط به ذرات کمتر از ۲ میکرون می باشد. در شرایطی که بعلت عدم تخلیه واحد انباری سیکلون، کل مواد آلاینده به اسکرابر منتقل یافته با وجود کاهش کارایی در کل سیستم ۹۰% مواد آلاینده بوسیله اسکرابر گرفته شده و باعث استهلاک در افشانکهای آب پاش در اسکرابر می گردد. نتایج کلی مطالعه نشان می دهد که استفاده توام سیکلون همراه با اسکرابر نقش اساسی در کاهش الودگی ناشی از سیلیس دارد.