سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
آرش رئوف شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
نصیر گیفانی – مدیر بخش تصفیه خانه های آب شرکت مهندسین مشاور طوس آب

چکیده:
زلالسازهای ضربانی در ۴۰ سال گذشته به عنوان یکی از پرکاربردترین سیستم های حذف کدورت در تصفیه خانه های آب سطح کشور بشمار میروند. در این مقاله کارکرد این زلالسازها در۳ تصفیه خانه آب در سطح کشوربا طول عمر های متفاوت بررسی شده (تصفیه خانه های ۱و۲ مشهد و ۳ تهران) و نتایج آنها با تصفیه خانه هایی با فرآیند ها و مشخصات اقلیمی متفاوت در سطح کشور(تصفیه خانه های زاهدان، تهران۱ و اصفهان) مقایسه گردیده است. براساس نتایج بدست آمده در شرایط نسبتا مشابه راندمان زلالسازهای ضربانی در حذف کدورت بین ۵۰ تا ۷۵% متغییر بوده ولی راندمان سیستم های دیگر (اکسیلاتور، ته نشینی ساده و یا ته نشینی با لاملا) بین۲۰% تا ۴۶% می باشد. همچنین استفاده از صفحات و یا لوله های شیب دار، استفاده از PAC و بهینه سازی ارتفاع مکش آب در اتاقک خلا از جمله راهکارهای است که جهت بهبود کارکرد زلالسازهای ضربانی در حال کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.