سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید غلامی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

پدیده لغزش و رانش یکی از اشکال مهم فرسایشهای تود های در حوض ههای آبخیز گیلان می باشد. رانش زمین درمناطق شرق گیلان بویژه در حوضه آبخیز پارود رودسر بدلیل تبدیل جنگلها به باغات چای به فراوانی رخ داده و خسارات جانی و مالی فراوانی را ببار م یآورد. رانش زمین در منطقه بازنشین رحی مآباد یکی از بارزترین رانشی بوده که در سالهای اخیر در این منطقه اتفاق افتاده است. منطقه ای به وسعت ۱۰ هکتار از باغات چای و مرکبات در دامنه ای بنام بازنشین حرکت نموده و بصورت رانشی خسارات مالی فراوانی را برجای گذاشته است.